Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: CNXH và đổi mới(Tiếp theo 3)
15 năm đổi mới (1986 - 2000) đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học đổi mới do các Đại hội 6,7,8 của Đảng nêu lên đến nay vẫn còn có giá trị lớn, nhất là những bài học sau đây :

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Vấn đề tồn tại


(Tiếp theo 2)
Những thành tựu trong 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: VN thế kỷ 20 và triển vọngHà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá Viii trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Ix của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Toàn văn Dự thảo như sau:

Năm 2001 cố gắng mổ mắt cho100.000 người mùHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)

Năm 2001, cả nước phấn đấu có khoảng 100.000 người mù được mổ đục thủy tinh thể.

Các trung tâm mắt, khoa mắt tại các bệnh viện trong cả nước sẽ được nâng cao năng lực hoạt động. Các đoàn bác sĩ sẽ về khám, chữa bệnh về mắt lưu động tại các vùng nông thôn sâu.

112,900 đảng viên mới năm 2000

Năm 2000, Kết Nạp Gần 112.900 Đảng ViênHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Năm 2000, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết nạp được gần 112.900 Đảng viên.

Việt Nam khai thác tuyến cáp viễn thông đất liền quốc tế
Hà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cho biết, Việt Nam bắt đầu khai thác hệ thống cáp viễn thông đất liền đầu tiên dài 7.000 km nối giữa Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thai Lan, Maylaysia và Singapore.

Đâylà tuyến cáp quang Quốc tế thứ 3 vào Việt Nam. Trước đó, có tuyến cáp quang biển Tvh(Thái Lan-việt Nam- Hồng Kông) và tuyến cáp quang biển Sea-me-we3 với sự tham gia của 34 nước ở châu Âu, á, Mỹ.

Dự kiến năm 2024 dân số Việt Nam đạt mốc 100 triệuHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Quỹ dân số Liên hiệp quốc dự báo đến năm 2050 tuổi thọ người Việt Nam sẽ đạt 80 tuổi.

Theo dự báo, với tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay cùng với các điều kiện kinh tế, chính trị, ổn định thì đến năm 2024 dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu dân, số người già chiếm khoảng 13%...

Bảo vệ trẻ em là uu tiên của Chính phủ Việt Nam
(Ttxvn 30/1/2001)
Theo phóng viên Ttxvn tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh, Chủ nhiệm ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, đã tham dự phiên họp trù bị lần thứ hai chuẩn bị cho Khóa họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em, khai mạc ngày 29/1, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Hơn 2.000 đại biểu các nước thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và nhiều tổ chức phi chính phủ đã tham gia phiên họp này.

Các trang