Thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch, uỷ quyền, tài sản hoặc di sản thừa kế và chứng nhận chữ ký

 

Thủ tục này chỉ thực hiện khi người đề nghị trực tiếp có mặt tại Đại sứ quán.

 

Việc ủy quyền có thể được lập thành Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền (trong đó có Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền).

 

1. Đối với các hợp đồng, giao dịch, Đại sứ quán có thẩm quyền công chứng: di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác (trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam).

 

2. Đối với việc chứng thực chữ ký, Đại sứ quán không có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người yêu cầu trong các trường hợp:

 

- Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

 

- Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo;

 

- Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

 

- Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

 

3. Người có yêu cầu chứng thực hoặc công chứng hợp đồng, giao dịch liên hệ trước với cơ quan công chứng ở trong nước để áp dụng mẫu giấy tờ phù hợp, in sẵn và đọc kỹ trước khi mang đến Đại sứ quán để làm thủ tục. Khi đến Đại sứ quán, Quý vị mang theo giấy tờ cá nhân (hộ chiếu hoặc thẻ xanh hoặc bằng lái), đọc lại nội dung giấy tờ của mình và ký trước mặt cán bộ Đại sứ quán.

 

4. Đại sứ quán đăng tải một số mẫu giấy tờ ủy quyền để Quý vị tham khảo thêm:

 

- Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân;

 

- Mẫu Hợp đồng ủy quyền;

 

5. Để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các mẫu giấy tờ liên quan đến thủ tục ủy quyền, chứng thực hợp đồng ủy quyền, văn bản từ chối tài sản, giấy ủy quyền … tại đây:

 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/huong-dan-thu-tuc-uy-quyen-chung-thuc

 

5. Lệ phí: Credit card hoặc check.

 

6. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 436-6889 hoặc (202) 999-6938.

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: vnconsular@vietnamembassy.us