Hỗ trợ - Quản lý Lưu học sinh

 

       Theo hướng dẫn của Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ xây dựng chuyên mục hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ.

 

       Đại sứ quán mong muốn nâng cao hơn nữa cơ chế tương tác với lưu học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Việt Nam và Hoa Kỳ, hoàn thành nghĩa vụ với các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời hỗ trợ các thủ tục về lưu trú trong thời gian học tập, làm việc và nghiên cứu tại Hoa Kỳ, cũng như tạo điều kiện giúp đỡ các bạn lưu học sinh được gia hạn thêm thời gian học tập tại các cơ sở đào tạo/giáo dục hoặc thực tập tại các doanh nghiệp/công ty của Hoa Kỳ trong trường hợp cần thiết nhằm tranh thủ học hỏi, nghiên cứu những thành tựu giáo dục, đào tạo và KHCN.

 

       Để đăng ký tư vấn, hỗ trợ bảo hộ về các vấn đề liên quan (đăng ký công dân, đăng ký học tập; báo cáo kết quả học tập; đề nghị cấp thư không phản đối; các vấn đề khác) lưu học sinh có thể liên hệ với Đại sứ quán thông qua email thuydinh@vietnamembassy.us hoặc gửi thư đến:

 

Bộ phận Quản lý Lưu học sinh

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

1233 20th Street, Washington D.C, NW, 20036. Suite 400.

Điện thoại: (202) 716 – 8666 và (202) 615 – 4141

 

       Đại sứ quán rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng chuyên mục thông tin thiết thực để hỗ trợ cho quá trình học tập, nghiên cứu của lưu học sinh.

 

Trân trọng.