Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh

 

I. Để xin thị thực vào Việt Nam, Quý vị có thể nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

 

1. Nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C.

 

2. Gửi hồ sơ qua bưu điện và nhận kết quả qua đường bưu điện

 

II. Thời hạn giải quyết

 

* Đại sứ quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* Trong trường hợp có yêu cầu được cấp thị thực sớm hơn quy định (trong vòng 24 giờ), Quý vị cần trả thêm phí giải quyết hồ sơ gấp.

 

III. Một số lưu ý

 

* Sau khi nhận được thị thực, Quý vị cần kiểm tra lại các thông tin trên thị thực đã được cấp. Trong trường hợp có sai sót hoặc cần thay đổi, xin liên hệ Đại sứ quán để được giải quyết. Nếu không, Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có).

 

* Trong trường hợp Quý vị nộp hồ sơ theo nhóm (từ 02 người trở lên), Quý vị có thể gửi chung hồ sơ cho cả nhóm trong 01 bì thư và thanh toán phí visa cho cả nhóm bằng 01 money order/cashier's check/company check. Visa có thể được gửi lại cho cả nhóm trong 01 bì thư chung.

 

* Thời hạn lưu trú: visa được cấp có thời hạn từ ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam do Quý vị cung cấp trên tờ khai. Quý vị có thể nhập cảnh Việt Nam kể từ ngày visa bắt đầu có hiệu lực cho đến trước ngày visa hết hiệu lực.

 

* Đại sứ quán bảo lưu quyền đề nghị người xin visa bổ sung thêm hồ sơ và các thông tin cần thiết khác, cũng như quyền từ chối việc cấp visa mà không nhất thiết cung cấp lý do hay giải thích.

 

IV. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

- Điện thoại: (202) 716 8666; (202) 615 4141; (202) 999-6938.

 

- Fax: (202) 861-0917

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us