Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh

 

I. Để xin thị thực vào Việt Nam, Quý vị có các lựa chọn sau:

 

1. Trong trường hợp Quý vị đã có công văn của cơ quan thẩm quyền Việt Nam đồng ý cho cấp thị thực tại Đại sứ quán (do cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh của Quý vị làm thủ tục xin công văn này) thì Quý vị có thể:

 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán;

 

b) Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Đại sứ quán và nhận kết quả qua đường bưu điện

 

2. Trong trường hợp Quý vị chưa có công văn nêu ở điểm 1. thì Quý vị có thể:

 

a) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh của Quý vị làm thủ tục với cơ quan thẩm quyền Việt Nam rồi thực hiện thủ tục như nêu ở điểm 1.;

 

b) Trực tiếp đăng ký xin thị thực điện tử (e-visa) trên trang web do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trực tiếp quản lý tại địa chỉ (https: //evisa.xuatnhapcanh.gov.vn).

 

Nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh trong quá trình xin thị thực điện tử, đề nghị Quý vị chủ động liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo hộp thư điện tử: foreigners@immigration.gov.vn hoặc đường dây nóng: +84.24.382.640.26

 

II. Thời hạn giải quyết (đối với trường hợp nộp hồ sơ cho Đại sứ quán):

 

* Đại sứ quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và phí cấp thị thực theo quy định.

 

* Trong trường hợp có yêu cầu được cấp thị thực sớm hơn quy định (trong vòng 24 giờ), Quý vị cần trả thêm phí giải quyết hồ sơ gấp.

 

III. Một số lưu ý

 

* Sau khi nhận được thị thực, Quý vị cần kiểm tra lại các thông tin trên thị thực đã được cấp. Trong trường hợp có sai sót hoặc cần thay đổi, xin liên hệ Đại sứ quán để được giải quyết. Nếu không, Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có).

 

* Thời hạn thị thực và số lần nhập cảnh: Thị thực được cấp với thời hạn và số lần nhập cảnh không vượt quá thời hạn và số lần nêu tại công văn của cơ quan thẩm quyền. Công dân Hoa Kỳ có thể được cấp thị thực đến 01 năm nhiều lần.

 

* Thời hạn lưu trú: visa được cấp có thời hạn từ ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam do Quý vị cung cấp trên tờ khai. Quý vị có thể nhập cảnh Việt Nam kể từ ngày visa bắt đầu có hiệu lực cho đến trước ngày visa hết hiệu lực.

 

* Đại sứ quán bảo lưu quyền đề nghị người xin visa bổ sung thêm hồ sơ và các thông tin cần thiết khác, cũng như quyền từ chối việc cấp visa mà không nhất thiết cung cấp lý do hay giải thích.

 

IV. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

- Điện thoại: (202) 716 8666; (202) 615 4141; (202) 999-6938.

 

- Fax: (202) 861-0917

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us