Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ 2022

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2022 của Đại Sứ quán như sau:

 

Tháng Một                 

Thứ Bảy                    01                 Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                    17                 Ngày sinh Martin Luther King (M)     

Thứ Bảy                    29                Tết Âm lịch (V)

Chủ Nhật                  30                 Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                    31                 Tết Âm lịch (V)

 

Tháng Hai     

Thứ Ba                      1                  Tết Âm lịch (V)

Thứ Tư                      2                 Tết Âm lịch (V)

Thứ Năm                   3                  Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                    4                  Tết Âm lịch (V)

Thứ Bảy                    5                  Tết Âm lịch (V)

Chủ Nhật                   6                  Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                    21                  Ngày Tổng thống (M) 

Tháng Tư

Chủ Nhật                  10                 Giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Bảy                   30                 Ngày Thống Nhất (V)

 

Tháng Năm

Chủ Nhật                  01                 Ngày Quốc tế Lao động (V)    

Thứ Hai                    30                 Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M)              

                      

 

Tháng Bảy

Thứ Hai                    04                 Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Sáu                   02                 Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

Thứ Hai                    05                 Ngày Lao động (M)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                    10                 Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Sáu                    11                 Ngày Cựu chiến binh (M) 

Thứ Năm                   24                 Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Chủ Nhật                  25                 Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ