Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2021

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2021 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Sáu                      01           Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                       18           Ngày sinh Martin Luther King (M)     

 

Tháng Hai     

Thứ Năm                     11           Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                      12            Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                       15            Tết Âm lịch (V) - Ngày Tổng thống (M) 

Thứ Ba                        16            Tết Âm lịch (V)

 

Tháng Tư

Thứ Tư                        21            Giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Sáu                      30             Ngày Thống Nhất (V)

 

Tháng Năm

Thứ Bảy                       01            Ngày Quốc tế Lao động (V)    

Thứ Hai                       31            Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M)              

                      

Tháng Bảy

Chủ nhật                      04            Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Năm                     02             Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

Thứ Sáu                      03             Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

Thứ Hai                       06             Ngày Lao động (M)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                       11             Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Năm                      11             Ngày Cựu chiến binh (M) 

Thứ Năm                      25             Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Bảy                        25             Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ