Danh sách Đại sứ quán

Đại sứ Hà Kim Ngọc

Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Hoàng Thị Thanh Nga; email: httnga@vietnamembassy.us 

Thư ký Đại sứ: hakimngoc@vietnamembassy.us

 

Phòng Chính trị

Tham tán, Trưởng phòng Vũ Duy Thành; email: thanhvu@vietnamembassy.us

Tham tán Dương Trí Hiển; email: hiendt@vietnamembassy.us

Tham tán Lê Vĩnh Hà; email: havinhlee@gmail.com

Tham tán Nguyễn Hoàng Hoa Cương; email: cuongsg@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Vũ Quốc Toản; email: vuquoctoan2019@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Trần Đức Linh; email: linhtran@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Huyền Phương; email: phuongnh@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Vũ Thanh Huyền; email: huyenvu@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Nguyễn Bảo Khanh; email: nguyenbaokhanh@vietnamembassy.us

 

Phòng Kinh tế

Tham tán, Trưởng phòng Tô Anh Tuấn; email: totuan@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Thùy Anh; email: thuyanhnguyen@vietnamembassy.us

Tham tán Lê Thị Hải Vân; email: vanle@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba Lê Trung Kiên; email: kienle@vietnamembassy.us 

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Quang Minh; email: minhnguyenquang@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Duy Khiêm; email: khiemnd@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Phạm Thị Tuyết Mai, email: maipham@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Bùi Văn Hùng, email: hungbuivn@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Nguyễn Thị Thu Thủy, email: thuthuy@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba Hoàng Minh Khang; email: khanghoang1987@vietnamembassy.us

 

Văn phòng

Bí thư thứ Nhất, Chánh văn phòng Vũ Việt Hưng; email: hungvu@vietnamembassy.us 

 

Cơ quan Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Website: http://www.vntousa.org

Email: vinatrade@vntousa.org

Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện Bùi Huy Sơn; email: sonbh@vntousa.org

Tham tán phụ trách nông nghiệp  Phạm Quang Huy; email: huypq@vntousa.org 

Tùy viên thương mại  Trần Ngọc Diệp; email: dieptn@vntousa.org

 

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

Đại tá Đỗ Văn Đáng, Tùy viên Quốc phòng

Thượng tá Hoàng Tâm Phúc, Phó Tùy viên Quốc phòng

Thượng tá Lê Đại Hòa, Phó Tùy viên Quốc phòng

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Linh, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036

Email: washington@most.gov.vn

Tham tán, Trưởng Đại diện Nguyễn Trung Quỳnh; email: quynhnt@most.gov.vn

Bí thư thứ Nhất, Lê Thế Thắng; email: thanglt@most.gov.vn