Danh sách Đại sứ quán

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng

Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Nguyễn Thuý Hồng

 

Phòng Chính trị - email: political@vietnamembassy.us

Tham tán, Trưởng phòng Dương Trí Hiển

Tham tán Lê Vĩnh Hà

Tham tán Nguyễn Hoàng Hoa Cương

Tham tán Phạm Việt Hà

Tham tán Lê Anh Thu

Bí thư thứ Nhất Quách Thu Hà 

Bí thư thứ Nhất Đinh Thị Thu Thủy

Bí thư thứ Hai Nguyễn Bảo Khanh

Bí thư thứ Ba Hà Anh Vũ

 

Phòng Kinh tế - email: economic@vietnamembassy.us

Tham tán, Trưởng phòng Tô Anh Tuấn

Tham tán Nguyễn Thúy Anh

Tham tán Lê Thị Hải Vân

Tham tán Khuất Lê Duy Minh

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Quang Minh

Tham tán Phạm Thị Tuyết Mai

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Minh Đức

Bí thư thứ Nhất Hoàng Thanh Tùng

Bí thư thứ Nhất Lê Anh Tuấn

Bí thư thứ Ba Trần Tuấn Anh

 

Văn phòng -  email: vanphong@vietnamembassy.us

Tham tán, Chánh văn phòng Vũ Việt Hưng

 

Cơ quan Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Website: http://www.vntousa.org

Email: vinatrade@vntousa.org

Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện Đỗ Ngọc Hưng

Tham tán phụ trách nông nghiệp  Phạm Quang Huy

Bí thư thứ Nhất Lương Kim Thành

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

Đại tá Đỗ Văn Đáng, Tùy viên Quốc phòng

Thượng tá Phạm Thanh Trà, Phó Tùy viên Quốc phòng

Thượng tá Lê Đại Hòa, Phó Tùy viên Quốc phòng

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Linh, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036

Email: washington@most.gov.vn

Tham tán, Trưởng Đại diện Nguyễn Trung Quỳnh

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thanh Bình