Thủ tục đăng ký công dân

 

1. Đăng ký công dân là gì?

         Đăng ký công dân là việc Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài ghi vào Sổ Đăng ký Công dân những chi tiết về nhân thân, hộ chiếu (hoặc giấy tờ thay hộ chiếu), nghề nghiệp, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ của công dân Việt Nam ở khu vực do Cơ quan đại diện Việt Nam quản lý.

 

2. Ý nghĩa của việc đăng ký công dân:

- Tạo thuận lợi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân tại Hoa Kỳ khi cần thiết; liên hệ trong trường hợp khẩn cấp hay khủng hoảng liên quan đến công dân Việt Nam.

- Tạo thuận lợi hơn cho việc cấp giấy tờ và giải quyết các công việc về lãnh sự khác cho công dân mà không phải qua thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam.

- Giấy xác nhận Đăng ký công dân là 01 giấy tờ cần thiết bổ sung hồ sơ để công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài làm thủ tục về thường trú hoặc sinh sống lâu dài tại Việt Nam.

 

3. Đối tượng đăng ký công dân

a, Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; và

b, Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của nước ngoài, nếu có nguyện vọng và có đầy đủ cơ sở chứng minh có quốc tịch Việt Nam.

 

4. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký công dân (tải tại đây);

- 02 ảnh cỡ 2 x 2 inch hoặc 4 x 6 cm (phông nền màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng, mắt nhìn thẳng, không đeo kính màu, đầu để trần).

- 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước Công dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi);

- Bản sao các loại giấy tờ chứng minh đang cư trú tại Hoa Kỳ;

- Công dân có thể đăng ký trực tiếp, đăng ký trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lưu ý: Những người đã đăng ký công dân, nếu có thay đổi về các chi tiết liên quan đến nhân thân (như thay đổi nơi cư trú ở nước ngoài, họ tên, nơi làm việc, tình trạng hôn nhân, địa chỉ liên hệ.v.v.), cần thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam để ghi chú việc thay đổi này vào Sổ đăng ký công dân.

 

5. Thời gian xử lý: 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

6. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán: 

- Giờ làm việc: 9:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

- Điện thoại: (202) 999-6938 ; (202) 716-8666; 

- Fax: (202) 861-0917; 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us