Việt Nam khai thác tuyến cáp viễn thông đất liền quốc tế
Hà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cho biết, Việt Nam bắt đầu khai thác hệ thống cáp viễn thông đất liền đầu tiên dài 7.000 km nối giữa Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thai Lan, Maylaysia và Singapore.

Đâylà tuyến cáp quang Quốc tế thứ 3 vào Việt Nam. Trước đó, có tuyến cáp quang biển Tvh(Thái Lan-việt Nam- Hồng Kông) và tuyến cáp quang biển Sea-me-we3 với sự tham gia của 34 nước ở châu Âu, á, Mỹ.

Tuyến cáp quang này có đoạn cáp đi qua Việt Nam dài khoảng 600km. Đoạn cáp ở Việt Nam được bắt đầu từ Lạng Sơn đến Hà Tĩnh, rồi từ đó sang Lào. Tuyến cáp này đi vào hoạt động cho phép Việt Nam khai thác tới hàng trăm kênh liên lạc quốc tế ./.