Đại sứ Lê Văn Bàng (1995 - 2001)

Ông Lê Văn Bàng sinh ngày 30 tháng Sáu năm 1947 rại Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

 

2002 - 2007: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

 

2/1997 – 6/2001: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

8/1995 – 2/1997: Đại biện Lâm thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

2/1995 – 8/1995: Giám đốc Văn phòng liên lạc Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 

1/1993 – 1/1995: Đại sứ, Trưởng đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc.

 

1990 - 1992: Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

 

1986 - 1990:  Công tác tại Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

 

1982 - 1986: Bí  thư Thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn (Anh).

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Đã cưới vợ và có hai con.