Thủ tục đăng ký hộ tịch (khai sinh, kết hôn giữa các công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ, và các thủ tục hộ tịch khác)

 

I. Đăng ký khai sinh

 

Trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp:

 

- có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam;

 

- có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai;

 

- có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con.

 

1. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ, hồ sơ gồm:

 

- Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ (tải tại đây) và đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

 

- Bản chính hoặc bản sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ gần nhất) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận đăng ký công dân.

 

- Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ), hộ chiếu Hoa Kỳ.

 

- Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).

 

- Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp.

 

- Trường hợp cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì nộp thêm thỏa thuận bằng văn bản của cha và mẹ về việc nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng bởi Notary Public.

 

- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.

 

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

 

2. Nếu chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài, hồ sơ gồm:

 

- Đơn xin đăng kí khai sinh (tải tại đây).

 

- Bản chính hoặc bản sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy đăng kí giữ quốc tịch Việt Nam.

 

- Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ).

 

- Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn (xuất trình bản chính để đối chiếu).

 

- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha thì phần ghi về người cha trong đơn đăng ký khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì sẽ kết hợp thủ tục nhận con và đăng ký khai sinh.

 

- Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp (Đại sứ quán sẽ lưu hồ sơ Bản chính Giấy chứng sinh này).

 

- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.

 

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

 

*Sau khi được cấp Giấy khai sinh của Việt Nam, trẻ em có thể được cấp hộ chiếu Việt Nam theo thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu.

 

II. Đăng ký kết hôn

 

Đại sứ quán có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau mà một trong hai Bên cư trú trong khu vực lãnh sự của Đại sứ quán.

 

1. Hồ sơ gồm

 

- Tờ khai đăng ký kết hôn (tải tại đây); hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

 

- Bên kết hôn là công dân Việt Nam, tùy từng trường hợp phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân sau đây:

 

+ Trường hợp công dân Việt Nam có thời gian thường trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi người đó thường trú trước khi xuất cảnh cấp.

 

+ Trường hợp công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nhiều nước khác nhau thì phải nộp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp không thể xin được xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi đã cư trú trước đây thì người đó phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan

 

+ Trường hợp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp.

 

+ Trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài không đồng thời có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng thường trú ở nước thứ ba thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó thường trú cấp;

 

- Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn);

 

- Bên nam hoặc bên nữ là người nước ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ Điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó. Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ. Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp;

 

- Trường hợp công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài; công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài kết hôn với nhau hoặc công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì bên nam và bên nữ phải nộp thêm Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp không quá 06 tháng, xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi.

 

- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.

 

*Cả hai bên nam nữ không cần có mặt tại Đại sứ quán vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

 

2. Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan đại diện xem xét cấp Giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

 

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Đại sứ quán. Cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn; hướng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

 

III. Thủ tục hộ tịch khác

 

Người có yêu cầu đăng ký các thủ tục hộ tịch khác liên hệ với Đại sứ quán để được hướng dẫn thủ tục. Tờ khai các thủ tục hộ tịch khác có thể tải xuống tại đây (máy tính người dùng cần cài sẵn phần mềm winrar để đọc tờ khai).

 

IV. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 999-6938 hoặc (202) 716-8666. 

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us