Visa 5 năm / Giấy Miễn thị thực

 

           Quý khách cần khai online tờ khai xin cấp giấy miễn thị thực tại đây

 

I. Đối tượng được cấp

 

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

– Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

– Mang hộ chiếu nước ngoài có giá trị ít nhất 1 năm.

 

II. Đối tượng không được cấp

 

– Không đáp ứng các điều kiện để cấp giấy miễn thị thực.

 

– Thuộc các trường hợp chưa được cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 và Điều 28 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

III. Đối với người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán. Trường hợp Quý vị không thể tới Đại sứ quán, Quý vị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện có bảo đảm hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 đến Đại sứ quán nộp trực tiếp (trừ trường hợp bố/mẹ nộp cho con). Trẻ em dưới 14 tuổi không cần trực tiếp có mặt tại Đại sứ quán.

 

Hồ sơ gồm:

 

(1) 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực có dán ảnh

Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác.

Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.

(2) 01 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu

(3) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ (còn giá trị sử dụng ít nhất một năm).

(4) Bản gốc và 01 bản sao giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp Giấy miễn thị thực một trong các giấy tờ sau:    

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;    

– Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;   

– Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;    

– Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;    

– Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);   

– Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);     

– Giấy khai sinh;    

– Thẻ cử tri mới nhất;     

– Sổ hộ khẩu;     

– Sổ thông hành cấp trước 1975;   

– Thẻ căn cước cấp trước 1975;    

– Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;     

– Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

(5) Trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho bên thứ 3, hồ sơ và các giấy tờ liên quan cần được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng - Notary Public.

 

IVĐối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán. Trường hợp Quý vị không thể tới Đại sứ quán, Quý vị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện có bảo đảm hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 đến Đại sứ quán nộp trực tiếp (trừ trường hợp bố/mẹ nộp cho con). Trẻ em dưới 14 tuổi không cần trực tiếp có mặt tại Đại sứ quán.

 

Hồ sơ gồm:

 

(1) 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực có dán ảnh.

Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.

(2) 01 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.

(3) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ (còn giá trị sử dụng ít nhất một năm).

(4) Bản gốc và 01 bản sao giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con); và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/chứng minh nhân dân) hoặc giấy khai sinh Việt Nam của bố/mẹ, vợ/chồng người xin cấp miễn thị thực. Nếu các giấy tờ do phía Hoa Kỳ cấp thì cần được chứng thực tại Phòng Công chứng.

(5) Trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3 hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ và các giấy tờ bản sao kèm theo được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng - Notary Public.

 

V. Phí xử lý hồ sơ: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.

 

VI. Thời hạn của Giấy miễn thị thực

 

– Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu ít nhất 06 tháng.