Năm 2001 cố gắng mổ mắt cho100.000 người mùHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)

Năm 2001, cả nước phấn đấu có khoảng 100.000 người mù được mổ đục thủy tinh thể.

Các trung tâm mắt, khoa mắt tại các bệnh viện trong cả nước sẽ được nâng cao năng lực hoạt động. Các đoàn bác sĩ sẽ về khám, chữa bệnh về mắt lưu động tại các vùng nông thôn sâu.

Hiện cả nước có khoảng trên 463.000 người bị mù cả 2 mắt và gần 890.000 người bị mù một mắt, trong đó số người trên 50 tuổi chiếm hơn 4%. Nguyên nhân hàng đầu dẫn tới mù ở người cao tuổi là đục thủy tinh thể, chiếm 66,09%; sau đó là do các bệnh bán phần sau nhãn cầu: 14,38% và glocom: 5,47%.

Cả nước hiện có 810 bác sĩ chuyên khoa mắt, trong đó có 563 bác sĩ đủ trình độ mổ đục thủy tinh thể, 440 bác sĩ có thể mổ thủy tinh thể ngoài bao và đặt Iol./.--------------------------------------------------------------------------------