Dự kiến năm 2024 dân số Việt Nam đạt mốc 100 triệuHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Quỹ dân số Liên hiệp quốc dự báo đến năm 2050 tuổi thọ người Việt Nam sẽ đạt 80 tuổi.

Theo dự báo, với tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay cùng với các điều kiện kinh tế, chính trị, ổn định thì đến năm 2024 dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu dân, số người già chiếm khoảng 13%...

Cách đây nửa thế kỷ, năm 1950, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 40 tuổi thì đến những năm 1999, tuổi thọ trung bình đã đạt 66 tuổi và không những tuổi thọ của người Việt Nam tăng đáng kể mà số người già cũng tăng lên gần 6 triệu người, gần gấp 5 lần. Số người già chiếm 7,5% dân số vào thời điểm của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/1999 cao hơn cả các nước đang phát triển và đạt mức sinh thay thế trong khu vực.

Việt Nam có một đặc điểm riêng biệt khác với dân số các nước đang phát triển là tuy cơ cấu dân số trẻ nhưng tuổi thọ bình quân lại là loại cao.

Tuổi thọ người Việt Nam những năm qua không ngừng tăng điều đó còn thể hiện sự kiểm soát bệnh tật , tử vong và dân số hợp lý . Bên cạnh quy luật mức sinh và mức tử vong hạ từ cao xuống thấp dẫn đến việc thay đổi sâu sắc về cấu trúc tuổi.

Hiện ở Việt Nam số trẻ em nhiều gấp 4 lần số người cao tuổi, từ 60 tuổi trở lên nhưng khoảng 25-30 năm sau tỷ số này giảm xuống còn 2 lần. Nếu năm 1989 dân số Việt Nam là trên 64 triệu người thì đến năm 1999 dân số ở 77 triệu dân, tỷ suất tăng dân số hàng năm là 1,76%, mức tăng này thấp hơn so với tỷ suất tăng dân số 2,1% của năm (1979-1989), số người trên 60 tuổi chiếm 7,5% dân số.

Tính trung bình cứ 140 cụ bà mới có 100 cụ ông và trong nhóm tuổi từ 80 tuổi trở lên thì chỉ có 2 cụ bà mới có 1 cụ ông! ở tỉnh Quảng Ngãi có 32 cụ đã sống 3 thế kỷ, các cụ đều trên 100 tuổi với 14 cụ ông và 18 cụ bà, người cao tuổi nhất là cụ Đỗ Đao 108 tuổi ở thị trấn Sơn Tịnh.

Thực tế cho thấy ở những vùng làm tốt công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình như vùng đồng bằng Bắc Bộ tỷ lệ người cao tuổi đã lên tới 11-12%. Huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định với gần 10.000 dân trong đó 2400 người cao tuổi; cả nước hiện có hàng ngàn cụ thọ trên 100 tuổi chủ yếu sống ở nông thôn.

Giáo sư Trần Đức Thọ, Viện lão khoa cho biết: sức khỏe người cao tuổi Việt Nam trong một vài năm gần đây được cải thiện rõ rệt với 89,3% số người cao tuổi có sức khỏe từ mức trung bình trở lên; trong khi năm 1989 có gần 1/3 tổng số cụ bị sức khỏe yếu./.