Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Hoa Kỳ

Ngày 16/2/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã tới Washington DC bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đi cùng Đại sứ có Phu nhân Trần Thị Bích Vân.

 

 

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vào tháng 1/2022. Trước đó, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng có nhiều năm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Với hơn 30 năm làm việc trong ngành Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm về hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương và đa phương, nghiên cứu kinh tế quốc tế, chính sách đối ngoại và công tác xây dựng ngành.