Tổng thống CH Singapore rời Hà Nội thăm TP Hồ Chí Minh

Tổng thống CH Singapore rời Hà Nội thăm TP Hồ Chí Minh
Hà Nội (Ttxvn 10/2/2001)
* Sáng 9/2/2001, Tổng thống S.r Nathan và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Nhà nước Singapore đã rời Hà Nội đi thăm thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình an ninh trở lại bình thưuong tại Gia Lai và Đắc Lắc(Ttxvn 8/2/2001)
Theo các phóng viên thường trú Ttxvn tại Gia Lai và Đắc Lắc tình hình an ninh trật tự tại hai tỉnh này đã trở lại bình thường sau khi xảy ra một số vụ lộn xộn ở Pleicu, Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong hai tỉnh nói trên.

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) Lần Thứ 1


(Ttxvn 8/2/2001)
Sáng 8/2, tại Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ I (lần thứ 43 theo lịch sử giáo hội) đã khai mạc trọng thể.

482 đại biểu chính thức là các Mục sư, Truyền đạo và các tín đồ được bình chọn từ các chi hội và 278 đại biểu dự thính đã về dự.

Nuoc sạch và vệ sinh môi truong cho ĐB sông Cuu Long


(Ttxvn 3/2/2001)
Sáng 2/2/2001 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ khoa học-công nghệ và môi trường cùng với ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ phối hợp tiến hành tổ chức Hội thảo nước sạch và Vệ sinh môi trường các tỉnh khu vục đồng bằng sông Cửu Long nhằm chọn ra mô hình thích hợp nhất hiệu quả nhất thực hiện có hiệu qủa hơn nữa Quyết định của Chính phủ về nứơc sạnh và vệ sinh môi trường phục vụ cho nhân dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành Cao su Việt Nam


Hà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Năm 2001, Tổng công ty cao su Việt Nam phấn đấu đạt giá trị sản xuất và kinh doanh 2.582 tỷ đồng, trong đó giá trị sản lượng cao su 2.130 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2000.

Hội nghị Chính phủ bàn biện pháp thực hiện kế hoach 2001


Hà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Chiều 3/2/2001, Hội nghị Chính phủ bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc tốt đẹp.

Trong ba ngày làm việc, các thành viên Chính phủ đã trực tiếp đối thoại và giải đáp những vấn đề cụ thể mà các cán bộ chủ chốt của các địa phương nêu lên, tạo sự nhất trí và quyết tâm cao về chủ trương và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2001.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Xây dung Đảng


(Tiếp theo 9)
Trong những năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng được đề ra từ Đại hội VIII đến nay, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt cần tập trung sức làm tốt một số công tác quan trọng sau đây:

1- Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Chống tham nhũng


(Tiếp theo 8)
3- Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
Tiến hành đấu tranh kiên quyết chống tệ tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Chống tham nhũng gắn với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức và quyền để sách nhiễu, tham ô, nhận hối lộ, làm giàu bất chính.

Để chống tham nhũng có hiệu quả, cần phải:

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Đoàn kết - Dân chủ


(Tiếp theo 7)
Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và tay nghề, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới; lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú; thực hiện trí thức hoá công nhân; bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh.

Các trang