Đánh giá 5 năm thực hiện HIệp định Mê CôngHà Nội (Ttxvn 24/2/2001)
Ngày 23/2/2001, tại thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Chiến lược của ủy Ban sông Mê Công Việt Nam.

Các đại biểu đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục đích cơ bản của Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2001-2010, triển khai thực hiện thành công các chương trình then chốt như Chương trình sử dụng nước, Quy hoạch phát triển lưu vực và Chương trình môi trường; Tham gia có hiệu quả vào các hoạt động trong nước liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn nước sông Mê Công thuộc lãnh thổ Việt Nam; Tưu vấn cho Chính phủ về các vấn đề trong hợp tác thông qua Uỷ hội Mê Công, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của quốc gia và giảm tối thiểu các tác động bất lợi từ phía hạ luu; Tăng cường năng lực của ủy Ban sông Mê Công của Việt Nam.../.