Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 05 tháng 12 năm 1967; vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 

Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 sẽ diễn ra vào tháng 8/2024 tại Hà Nội

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (sau đây gọi tắt là HNVK4 và Diễn đàn):

 

1. Thời gian: từ 21-24/8/2024

2. Địa điểm: Hà Nội

Bộ Ngoại giao Việt Nam phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024), Bộ Ngoại giao đã phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'.

BẢN NIÊM YẾT SỐ 03 NĂM 2024

                            

                                  BẢN NIÊM YẾT

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 03 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 03/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 03/5/2024)

Hiệp định Geneva: Một mốc son lịch sử của nền Ngoại giao Việt Nam

Bùi Thanh Sơn

Uỷ viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Ngoại giao

 

Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 02 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 02/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 16/02/2024)

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 01 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 01/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 05/01/2024)

Các trang