Thủ tục đăng ký giữ Quốc tịch – Thủ tục hết hạn từ ngày 01/07/2014

 

Thủ tục này đã hết hạn từ ngày 01/07/2014.

 

Những người đã đăng ký giữ quốc tịch và được cấp Giấy xác nhận đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và không còn hộ chiếu Việt Nam còn giá trị có thể làm thủ tục Đăng ký để xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 999-6938 hoặc (202) 615-4141. 

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us