Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2020

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2020 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Tư                        01        Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                       20        Ngày sinh Martin Luther King (M)     

Thứ Năm                     23        Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                      24        Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                       27        Tết Âm lịch (V)

Thứ Ba                        28        Tết Âm lịch (V)

 

Tháng Hai     

Thứ Hai                       17        Ngày Tổng thống (M)             

 

Tháng Tư

Thứ Năm                     02        Giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Năm                     30        Ngày Thống Nhất (V)

 

Tháng Năm

Thứ Sáu                         01         Quốc tế Lao động (V)

Thứ Hai                       25        Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M)              

                      

Tháng Bảy

Thứ Bảy                      04        Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Tư                        02        Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

Thứ Hai                       07        Ngày Lao động (M)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                       12       Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Tư                        11        Ngày Cựu chiến binh (M) 

Thứ Năm                     26        Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Tư                        25        Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ