Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2015

 
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2015 của Đại Sứ quán như sau:
 
 
Tháng Một
 
Thứ Năm                   1               Năm mới Dương lịch (V & M)
Thứ Hai                     19             Ngày sinh Martin Luther King (M)
 
Tháng Hai      
 
Thứ Hai                     16             Ngày sinh Tổng thống Washington (M)
Thứ Tư                      18            Tết Âm lịch (V)
Thứ Năm                   19            Tết Âm lịch (V)
Thứ Sáu                     20            Tết Âm lịch (V)
 
Tháng Tư      
 
Thứ Ba                       28             Giỗ tổ Hùng Vương (V)                    
Thứ Năm                    30             Ngày Thống nhất (V)      
 
Tháng Năm
 
Thứ Sáu                      1               Quốc tế Lao động (V)                       
Thứ Hai                       25             Ngày Tưởng niệm (M)
 
Tháng Bảy
 
Thứ Sáu (nghỉ bù)       3               Quốc khánh Mỹ (M)         
 
Tháng Chín
     
Thứ Tư                        2               Quốc khánh Việt Nam (V)     
Thứ Hai                       7               Ngày Lao động (M)
                     
 
Tháng Mười
 
Thứ Hai                      12           Ngày Columbus tìm ra châu Mỹ (M)
 
Tháng Mười một
 
Thứ Tư                       11             Ngày cựu chiến binh (M)
Thứ Năm                    26             Ngày lễ Tạ ơn (M)
 
Tháng Mười hai
 
Thứ Sáu                     25            Ngày Giáng sinh (M)            
 
 
V – ngày lễ của Việt Nam
M – ngày lễ của Mỹ