Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2017

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2017 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Hai (Nghỉ bù)         02        Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                        16        Ngày sinh Martin Luther King (M)      

Thứ Năm                      26        Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                       27        Tết Âm lịch (V)

Thứ Bảy                       28        Tết Âm lịch (V)

Chủ Nhật                      29        Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                        30        Tết Âm lịch (V)

 

Tháng Hai

Thứ Hai                       20        Ngày Tổng thống (M)             

 

Tháng Tư

Thứ Sáu                      06        Giỗ tổ Hùng Vương (V)

 

Tháng Năm

Thứ Hai                       01         Quốc tế Lao động (V)              

Thứ Hai                       29         Ngày Tưởng niệm (M)            

                                   

Tháng Bảy

Thứ Ba                        04        Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Hai (nghỉ bù)        04        Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                      09        Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Năm                    23        Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Hai                      25        Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ