Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2019

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2019 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Ba                        01        Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                       21        Ngày sinh Martin Luther King (M)     

 

Tháng Hai 

Thứ Hai                       04        Tết Âm lịch (V)

Thứ Ba                        05        Tết Âm lịch (V)

Thứ Tư                        06        Tết Âm lịch (V)

Thứ Năm                     07        Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                      08        Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                       18        Ngày Tổng thống (M)             

 

Tháng Tư

Thứ Hai                      15        Giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Hai (nghỉ bù)        29        Ngày Thống Nhất (V)

Thứ Ba (nghỉ bù)          30         Quốc tế Lao động (V)

 

Tháng Năm

Thứ Hai                       27        Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M)              

                      

Tháng Bảy

Thứ Năm                     04        Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Hai                       02        Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                       14       Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Hai                       11        Ngày Cựu chiến binh (M) 

Thứ Năm                     28        Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Tư                        25        Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ