Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2016

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2015 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Sáu                       01        Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                        18        Ngày sinh Martin Luther King (M)      

 

Tháng Hai

Thứ Hai                        08        Tết Âm lịch - Mùng 1 (V)

Thứ Ba                         09        Tết Âm lịch - Mùng 2 (V)

Thứ Tư                        10        Tết Âm lịch - Mùng 3 (V)

Thứ Hai                       15        Ngày Tổng thống (M)             

 

Tháng Tư

Thứ Hai (Nghỉ bù)         18        Giỗ tổ Hùng Vương (V)

 

Tháng Năm

Thứ Hai (Nghỉ bù)        02         Ngày Thống nhất (V)              

Thứ Ba (Nghỉ bù)         03        Quốc tế Lao động (V)

Thứ Hai                      30        Ngày Tưởng niệm (M)            

                                   

Tháng Bảy

Thứ Hai                      04        Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Sáu                     02        Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

Thứ Hai                      05        Ngày Lao động (M)                

 

Tháng Mười

Thứ Hai                      10        Ngày Columbus tìm ra châu Mỹ         

 

Tháng Mười Một

Thứ Năm                    24        Ngày lễ Tạ ơn (M)

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Hai (Nghỉ bù)        26        Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ