Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2014

 
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2014 của Đại Sứ quán như sau:
 
 
Tháng Một
 
Thứ Tư          1               Năm mới Dương lịch (V & M)
Thứ Hai          20             Ngày sinh Martin Luther King (M)
Thứ Tư           29           Tết Âm lịch (V)
Thứ Năm       30            Tết Âm lịch (V)
Thứ Sáu         31            Tết Âm lịch (V)
 
Tháng Hai      
 
Thứ Hai          3              Tết Âm lịch (V)
Thứ Ba           4              Tết Âm lịch (V)
Thứ Hai          17             Ngày sinh Tổng thống Washington (M)
 
Tháng Tư      
 
Thứ Tư           9               Giỗ tổ Hùng Vương (V)                    
Thứ Tư           30             Ngày Thống nhất (V)      
 
Tháng Năm
 
Thứ Năm        1               Quốc tế Lao động (V)                       
Thứ Hai          26             Ngày Tưởng niệm (M)
 
Tháng Bảy
 
Thứ Sáu        4               Quốc khánh Mỹ (M)         
 
Tháng Chín      
 
Thứ Hai          1               Ngày Lao động (M)
Thứ Ba           2               Quốc khánh Việt Nam (V)                        
 
Tháng Mười
 
Thứ Hai         13           Ngày Columbus tìm ra châu Mỹ (M)
 
Tháng Mười một
 
Thứ Ba          11             Ngày cựu chiến binh (M)
Thứ Năm       27             Ngày lễ Tạ ơn (M)
 
Tháng Mười hai
 
Thứ Năm        25            Ngày Giáng sinh (M)            
 
 
V – ngày lễ của Việt Nam
M – ngày lễ của Mỹ