Phiếu Lý lịch Tư pháp

 

1. Phiếu Lý lịch Tư pháp:

 

Phiếu Lý lịch Tư pháp là văn bản do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân CÓ hay KHÔNG CÓ án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Phiếu Lý lịch Tư pháp bao gồm 02 loại: i) Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1; và ii) Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2

 

Trong đó, Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 được yêu cầu đối với công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống và học tập tại nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, để bổ sung trong hồ sơ xin gia hạn thị thực Hoa Kỳ, hồ sơ xin định cư, bảo lãnh người thân, kết hôn với công dân nước ngoài, xin việc làm hoặc xin Giấy phép lao động tại Hoa Kỳ...

 

2. Trình tự, thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp:

 

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hiện đang lưu trú tại Hoa Kỳ có quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp của bản thân. Quý vị có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trong trường hợp Quý vị không có điều kiện tự thực hiện việc xin cấp văn bản này. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và được công chứng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Hồ sơ xin cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp gồm:

 

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (tải tại đây);

- Đối với công dân Việt Nam: bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Sổ hộ khẩu (có chứng thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ);

- Đối với công dân Hoa Kỳ: bản chụp giấy chứng nhận thường trú/tạm trú/thị thực Việt Nam (có chứng thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ).

 

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, Quý khách có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để nộp hồ sơ hoặc đăng ký hồ sơ online theo đường link tại đây

http://huongdanuyquyen.vietnamembassy-usa.org

và gửi thông tin qua email: vnembassy.uyquyen@gmail.com

 

3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong vòng 10 ngày làm việc, có thể được điều chỉnh tùy hồ sơ cụ thể hoặc theo yêu cầu của khách.

 

4. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Lãnh sự-Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C-Hoa Kỳ:

 

- Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington DC 20036.

- Giờ làm việc: 09:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

- Điện thoại: (202) 999-6938 / (202) 615-4141. 

- Fax: (202) 861-0917 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us hoặc vnembassy.uyquyen@gmail.com