1.2.2. THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỘ CHIẾU CÒN HẠN

 

1. Hộ chiếu Việt Nam còn hạn có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

 

- Điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân/ số căn cước công dân của đương đơn;

 

- Bổ sung trẻ em dưới chín (09) tuổi vào hộ chiếu.

 

2. Quý vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Lãnh sự-Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC. Hồ sơ bao gồm:

 

- Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu (ví dụ: sửa đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân, bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi).

 

- Trường hợp cần điều chỉnh họ và tên Việt Nam, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân: Xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh thay đổi cần điều chỉnh (Ví dụ: giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận đổi tên với họ tên mới sau khi kết hôn/thẻ xanh Hoa Kỳ với tên mới...).

 

- Nộp bản gốc hộ chiếu Việt Nam còn hạn cần sửa đổi, bổ sung.

 

- Trường hợp cần bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu: chuẩn bị hồ sơ cho trẻ em như thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ, chưa có hộ chiếu Việt Nam hoặc như thủ tục cấp lại hộ chiếu Việt Nam còn hạn (đối với trẻ em đã có hộ chiếu Việt Nam riêng nhưng nay muốn bổ sung vào hộ chiếu của Cha/Mẹ).

 

- Xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh đương đơn đang trường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (ví dụ: thẻ xanh, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ).

 

- Lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và chi phí phát sinh trong trường hợp Quý vị được yêu cầu bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ nhận kết quả qua đường bưu điện. Lệ phí trả bằng thẻ debit/credit card, MONEY ORDER hoặc CASHIER's CHECK cho "EMBASSY OF VIETNAM” (Đại sứ quán không nhận tiền mặt và séc cá nhân).

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 09:00 AM - 12:00 PM và chiều từ 02:00 PM – 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ (xem lịch nghỉ lễ của Đại sứ quán tại đây).

 

3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể nộp thay.

 

4. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng:

 

Đương đơn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Đại sứ quán, nhưng ngoài thành phần hồ sơ như nêu tại mục 2, đương đơn cần thực hiện thủ tục công chứng tại cơ quan công chứng Hoa Kỳ (Public Notary) đối với các giấy tờ dưới đây và nộp cùng hồ sơ, cụ thể:

 

- Xác nhận là đương đơn trực tiếp ký tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu.

 

- Xác nhận ảnh chụp kèm theo hồ sơ là ảnh của trẻ em (đối với trường hợp bổ sung trẻ em vào hộ chiếu).

 

- Bản sao có công chứng hoặc bản chụp gửi kèm bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và giấy tờ làm căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

 

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Đại sứ quán sẽ gửi hồ sơ về địa chỉ cư trú ghi trong tờ khai. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

 

5. Thời hạn xử lý:

 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu và trả kết quả cho đương đơn.

 

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ để sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ yêu cầu đương đơn cung cấp thêm thông tin để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện thủ tục xác minh nhân thân. Thời gian xác minh tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể. Hộ chiếu chỉ được sửa đổi, bổ sung sau khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 

Đối với các hồ sơ không hợp lệ, không đủ căn cứ xác minh thông tin nhân thân cho việc cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ hoàn trả hồ sơ theo quy định.

 

6. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

7. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Lãnh sự-Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C:

 

- Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington DC 20036.

 

- Giờ làm việc: 09:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 861-0737 ext 123; (202) 716-8666 hoặc (202) 615-4141.

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: hochieu@vietnamembassy.us hoặc visatovn@vietnamembassy.us