Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 sẽ diễn ra vào tháng 8/2024 tại Hà Nội

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (sau đây gọi tắt là HNVK4 và Diễn đàn):

 

1. Thời gian: từ 21-24/8/2024

2. Địa điểm: Hà Nội

Bộ Ngoại giao Việt Nam phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024), Bộ Ngoại giao đã phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'.

BẢN NIÊM YẾT SỐ 03 NĂM 2024

                            

                                  BẢN NIÊM YẾT

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 03 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 03/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 03/5/2024)

Hiệp định Geneva: Một mốc son lịch sử của nền Ngoại giao Việt Nam

Bùi Thanh Sơn

Uỷ viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Ngoại giao

 

Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 02 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 02/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 16/02/2024)

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 01 NĂM 2024

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 01/UTTP/2024-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 05/01/2024)

Thông báo số 1 về chương trình Xuân quê hương 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2024, dự kiến vào ngày 01-02/02/2024 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức kính mời bà con người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự Chương trình qua đường link.

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 07 NĂM 2023

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 07/UTTP/2023-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 29/11/2023)

Pages