Birth certificate registration

CẤP GIẤY KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI HOA KỲ

A.THỦ TỤC HỒ SƠ

I. KHAI SINH:

1. Đối với trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai.

a. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ (Không giải quyết ghi chú khai sinh cho trẻ em sinh trước 1/7/2009). Hồ sơ gồm:

- Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ (mẫu download pdf) và đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

- Bản chính/sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận đăng kí công dân, giấy đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

- Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ).

- Bản chính/sao Giấy chứng nhận kết hôn.

- Bản chính/ sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp.

- Lệ phí: Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam.

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX) và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

b. Nếu chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài, hồ sơ gồm:

- Đơn xin đăng kí khai sinh (mẫu download pdf)

- Bản chính/sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy đăng kí giữ quốc tịch Việt Nam.

- Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ).

- Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha thì phần ghi về người cha trong đơn đăng ký khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì sẽ kết hợp thủ tục nhận con và đăng ký khai sinh.

- Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp (Đại sứ quán sẽ lưu hồ sơ Bản chính Giấy chứng sinh này).

- Lệ phí: Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam.

2. Đối với trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ sau ngày 1/7/2009, chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài (không giải quyết đối với các trường hợp trẻ sinh trước ngày 1/7/2009), ngoài thực hiện theo hướng dẫn trên, cần nộp thêm:

- Văn bản lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (mẫu download pdf). Giấy thỏa thuận chọn quốc tịch cho con phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng và chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Department of State) hoặc Văn phòng Công chứng Bộ Ngoại giao tiểu bang (Office of Authentication).

II. CẤP HỘ CHIẾU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM MỚI SINH TẠI HOA KỲ

Cha/mẹ có thể nộp đơn đề nghị cấp hộ chiếu cho con tại Đại sứ quán ngay sau hoặc đồng thời với việc xin cấp giấy khai sinh cho con mới sinh tại Đại sứ quán. Xin lưu ý là Đại sứ quán chỉ tiếp nhận xem xét các hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam mới sinh tại Hoa Kỳ và hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam mới sinh tại Hoa Kỳ có giá trị dài nhất là 5 năm và ngắn nhất là 2 năm tính đến ngày trẻ em đó đủ 14 tuổi. Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu download pdf) do cha/mẹ khai và kí thay, kèm ảnh theo quy định.

2. Bản chụp giấy khai sinh do Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp (xuất trình bản chính để đối chiếu).

3. Bản chụp hộ chiếu (từ trang 1 đến trang 4 và trang thị thực của Hoa Kỳ) hộ chiếu của cha mẹ. Bản chụp hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ cư trú của trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ (nếu có).

4. Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ  và trẻ đó đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20 đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ).

5. Lệ phí: Trả bằng Money order hoặc cashier check cho Embassy of Vietnam.

B. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ:

Quý vị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường thư tín các hồ sơ này:

1. Nếu nộp trực tiếp tại Đại sứ quán, cha mẹ cần mang bản chính các giấy tờ như hộ chiếu, thẻ xanh, giấy kết hôn, giấy khai sinh…. tới Đại sứ quán để xuất trình và trực tiếp kí tên vào đơn xin đăng ký khai sinh hoặc đơn xin ghi chú và văn bản lựa chọn quốc tịch cho con trước mặt viên chức lãnh sự của Đại sứ quán. Nhận kết quả trực tiếp tại Đại sứ quán theo giấy hẹn (pick up slip).

2. Nếu gửi qua đường thư tín, cha mẹ trẻ có thể nộp bản sao có công chứng các loại: hộ chiếu, giấy kết hôn của cha mẹ và giấy khai sinh của trẻ. Riêng chữ ký của cha mẹ trên văn bản đồng thuận về lựa chọn quốc tịch cho con phải được công chứng tại Notary Public và có xác nhận của Văn phòng Công chứng Bộ Ngoại giao Tiểu bang (Secretary of State) nơi cha mẹ đang cư trú. Cần đính kèm theo hồ sơ một bì thư gửi trả có tracking number, đã trả tiền cước phí bưu điện (có thể mua các return label tại www.usps.com hoặc www.fedex.com hoặc dán tem thư theo từng loại dịch vụ. Vì sự an toàn của các loại giấy tờ này, đề nghị không sử dụng các dịch vụ bưu tín khác.

3. Việc gửi  đến và gửi trả hồ sơ chỉ thực hiện trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đại sứ quán không nhận  hồ sơ, gửi trả kết quả đi quốc tế hoặc các trường hợp trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh tại Đại sứ quán, nhưng  đã về Việt Nam sinh sống theo .

C. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

Thời gian giải quyết tùy thuộc vào tính hoàn thiện của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và không phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết có thể trong vòng một tháng. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết tùy thuộc vào kết quả xác minh tại các cơ quan của thẩm quyền của Việt Nam.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về thủ tục hồ sơ, các loại  phí và lệ phí hay bì thư gửi trả… xin vui lòng liên hệ với Phòng Lãnh sự Đại sứ quán.

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trụ sở Đại sứ quán từ 9:00 AM  đến 12:00 PM và 02:00 PM đến 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.
- Giải đáp qua điện thoại: (202) 716-8666 hoặc (202) 615-4141.
- Gửi hồ sơ qua đường thư tín theo địa chỉ:

Embassy of Vietnam
1233 20th St, NW, Suite 400
Washington DC 20036

Fax: 202 861 0917
Email: visatovn@vietnamembassy.us