Renouncement of Vietnamese citizenship

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Công dân Việt Nam đang cư trú tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện để làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam.

HỒ SƠ gồm 03 bộ bản chính:

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (mẫu kèm theo)

Bản khai lý lịch (mẫu kèm theo)

-  Các giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam

-  06 Ảnh cỡ 2 inches*2 inches

-  Bản sao hộ chiếu (passport) hoặc giấy chứng nhận là công dân Hoa Kỳ

-  Đối với người đã được đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp hoặc sau đại học bằng kinh phí của chính phủ Việt Nam hoặc kinh phí do học bổng nước ngoài thuộc chính phủ quản lý, phải có giấy xác nhận đã bồi hoàn kinh phí đào tạo do bộ phận quản lý lưu học sinh của Đại sứ quán. Đại sứ quán sẽ chuyển yêu cầu về cơ quan chức năng trong nước xác định việc bồi hoàn, cách thức thực hiện bồi hoàn và trả lời  cho người xin thôi quốc tịch.

-  Lệ phí trả bằng money order hoặc certified check cho Embassy of Vietnam

 

Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

- Giờ tiếp nhận hồ sơ tại Đại sứ quán: từ 9:00 AM đến 12:00 PM và 02:00 PM đến 04:30 PM các ngày từ thứ Hai – thứ Sáu

- Giải đáp, tra cứu kết quả: điện thoại số (202) 999-6938

- Fax: (202) 861 0917

- Website: http://www.vietnamembassy.us

- Email: visatovn@vietnamembassy.us

- Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036