Thông báo về việc nâng thời hạn thị thực điện tử và nâng thời hạn cư trú của công dân các nước được Việt Nam miễn thị thực

1. Ngày 15/8/2023,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14, đã có hiệu lực thi hành, theo đó thời hạn thị thực điện tử được nâng lên đến 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần (trước ngày 15/8/2023, thị thực điện tử có giá trị một lần với thời hạn không quá 30 ngày). Quý vị có thể đăng nhập trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để đề nghị cấp thị thực điện tử: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn.

 

2. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ngày 14/8/2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước, gồm: Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thuỵ Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Bê-la-rút với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo./.