Thông báo về địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục lãnh sự.

 

       Trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục lãnh sự tại Đại sứ quán, nếu có vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ lãnh sự; hoặc do quy định hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, thiếu thống nhất; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính, công dân vui lòng góp ý kiến, phản ánh thông tin đến các địa chỉ sau:

 

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ:

 

- Điện thoại hotline: +1 202 999 6589

 

- Email: vanphong@vietnamembassy.us 

 

2. Văn phòng Bộ Ngoại giao

 

Email: tthc@mofa.gov.vn

 

3. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

 

Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

 

* Lưu ý:

 

- Ý kiến góp ý sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến.