Đại sứ quán và các cơ quan thường trú tại Washington DC tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 14/12/2021 (giờ Hà Nội), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Đây là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại. Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, nhất là trong 35 năm Đổi mới. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm về đối ngoại của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời gian tới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 

 

Nhằm học tập, quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương, quan điểm về đối ngoại của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những nội dung mới về tư duy đổi ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cơ quan Thương vụ, Phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Khoa học Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến./.