Thông báo ngày 01 tháng 5 năm 2020 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thông báo:

 

Liên quan đến lịch trình chuyến bay của Vietnam Airlines dự kiến khởi hành từ San Francisco ngày 02/5/2020 để đưa công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước, theo thông báo ngày 01/5/2020 của Vietnam Airlines, do Vietnam Airlines chưa xin đủ giấy phép để khai thác chuyến bay theo quy định, chuyến bay tạm hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo.

 

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang thúc đẩy việc hoàn tất các thủ tục theo pháp luật Hoa Kỳ để chuyến bay được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

 

Với các công dân tham gia chuyến bay đã có mặt tại TP. San Francisco, đề nghị liên hệ với các đầu mối đã được thông báo trực tiếp qua email cá nhân để được hỗ trợ, nếu cần. 

 

Đối với các công dân đang chuẩn bị làm thủ tục bay nội địa, đề nghị tạm thời chưa thực hiện chuyến bay và chờ thông báo mới nhất từ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Xin trân trọng thông báo./.