Thông tin liên quan đến việc Tổng thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh về việc tạm dừng nhập cảnh diện di dân từ ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

1. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành Sắc lệnh tạm đình chỉ nhập cảnh Hoa Kỳ đối với diện di dân định cư có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình phục hồi nền kinh tế thời kỳ hậu COVID-19. Mục tiêu của Sắc lệnh nhằm (i) hỗ trợ người lao động Hoa Kỳ tìm kiếm việc làm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp; (ii) bảo đảm người lao động Hoa Kỳ là đối tượng được ưu tiên hàng đầu để bố trí việc làm khi nền kinh tế phục hồi; và (iii) bổ sung nguồn lực y tế nhằm ứng phó với tình trạng dịch bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ.

 

2. Sắc lệnh quy định các đối tượng thuộc diện tạm đình chỉ nhập cảnh là những người nước ngoài muốn nhập cư vào Mỹ và: (1) Đang ở bên ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ vào ngày Sắc lệnh có hiệu lực; (2) Không có thị thực diện di dân còn giá trị để nhập cảnh Hoa Kỳ vào ngày Sắc lệnh có hiệu lực; và (3) Không có giấy thông hành hợp pháp ngoài thị thực (chẳng hạn như giấy phép vận chuyển, giấy phép lên máy bay, hoặc giấy phép tái nhập cảnh tạm thời) vào ngày Sắc lệnh có hiệu lực hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép cá nhân xin nhập cảnh và được chấp thuận.

 

3. Sắc lệnh quy định rõ vẫn cho phép nhập cảnh Hoa Kỳ với 09 (chín) đối tượng không thuộc diện áp dụng gồm:

 

i. Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (có thẻ thường trú);

ii. Diện nhập cảnh vào Hoa Kỳ với thị thực di dân định cư để làm bác sĩ, y tá, hoặc chuyên gia y tế, thực hiện nghiên cứu y khoa hoặc nghiên cứu để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, hoặc thực hiện công việc quan trọng để ngăn chặn sự lây lan, giúp phục hồi hoặc hạn chế tác hại của COVID-19.

iii. Người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi chưa thành hôn của các cá nhân thuộc diện này;

iv. Có thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện EB-5 (thị thực đầu tư);

v. Người phối ngẫu (vợ hoặc chồng đã kết hôn) của công dân Hoa Kỳ;

vi. Con ruột dưới 21 tuổi hoặc con nuôi của công dân Hoa Kỳ theo diện thị thực IR-4 hoặc IH-4.

vii. Diện nhập cảnh theo yêu cầu thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, và do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa hay cơ quan/cá nhân được ủy quyền quyết định trên cơ sở khuyến nghị của Tổng Chưởng lý hoặc người được Tổng Chưởng lý ủy quyền;

viii. Thành viên của lực lượng quân đội Hoa Kỳ, cùng vợ và con; diện được cấp thị thực đặc biệt theo diện SI hoặc SO và người phối ngẫu, con đi cùng dựa trên các điều kiện do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định;

ix. Diện cho phép nhập cảnh vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa quyết định.

 

4. Sắc lệnh có hiệu lực trong 60 ngày và sẽ được xem xét, đánh giá và có thể tiếp tục hoặc được điều chỉnh tùy diễn biến tình hình thực tế.

 

5. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị có thể tham khảo toàn văn của Sắc lệnh tại đây:

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

 

hoặc liên hệ Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.