Hướng dẫn thực hiện tổ chức cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch Covid-19

 

Ngày 28/2/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành văn bản số 935/CV-BCĐ, và ngày 29/2/2020, Bô Y tế đã ban hành văn bản số 991/BYT-DP, hướng dẫn thực hiện tổ chức cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch Covid-19, cụ thể như sau:

 

1. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh Việt Nam từ vùng đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

2.  Việc tổ chức tiếp nhận, sàng lọc người nhập cảnh từ các vùng đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) được tiến hành như sau:

 

- Tất cả những người nhập cảnh từ các vùng đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) phải thực hiện khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu;

 

-  Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

 

-  Tại các cơ sở cách ly tập trung, căn cứ tờ khai y tế (giấy hoặc điện tử), tờ khai y tế bổ sung và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phỏng vấn nhằm xác minh các trường hợp để áp dụng các hình thức cách ly cho phù hợp;

 

Việc xác định địa chỉ lưu trú tại các vùng đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) của người nhập cảnh vào Việt Nam phải được gia đình, các đối tác làm việc tại Việt Nam xác định, có cam kết khẳng định khi về địa phương/ nơi làm việc phải được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

3.  Việc xác định trường hợp nhập cảnh từ các vùng đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) áp dụng các hình thức cách ly cụ thể như sau:

 

- Trường hợp đến, đi qua vùng đang có dịch hoặc tiếp xúc gần với người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở): thực hiện cách ly tập trung theo quy định;

 

- Trường hợp đến, đi qua các khu vực không thuộc các vùng đang có dịch: áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân và thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi làm việc hoặc nơi lưu trú; nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đến ngay các cơ sở y tế để cách ly, khám, xét nghiệm theo quy định;

 

-  Đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích chính thức, thực hiện giám sát, kiểm tra sức khỏe và cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

4.  Sau khi sàng lọc, đối với những trường hợp không phải cách ly tập trung, Sở Y tế (của địa phương nơi tổ chức cách ly ban đầu) lập danh sách và gửi văn bản đến các địa phương có những trường hợp trên để tổ chức đón về địa phương và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đến khi đủ 14 ngày theo quy định./.