Việt Nam-Hoa Kỳ ký Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

 

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan đã được tổ chức chiều 6/12 với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.  Tại buổi Lễ, theo ủy quyền của Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland đã ký Hiệp định.

 

Nằm trong những nỗ lực chung của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại hợp tác và lành mạnh giữa hai nước, Bộ Tài chính Việt Nam thông qua Tổng cục Hải quan và Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã nỗ lực hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định giữa Việt Nam-Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Hiệp định là cơ sở pháp lý cho mối quan hệ chính thức và cơ chế hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trao đổi thông tin giữa hai cơ quan Hải quan hai nước nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan.

 

 

Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng tăng như hiện nay, các hoạt động hỗ trợ hợp tác trên cơ sở Hiệp định sẽ đem lại đóng góp thực chất để tạo thuận lợi thương mại, góp phần vào công tác đấu tranh chống các hoạt động gian lận, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa qua lãnh thổ của mỗi bên, nhằm lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Theo bà Caryn McClelland, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan là hiệp định quan trọng trong giao thương hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước.

 

Hiệp định này được xây dựng dựa trên cơ sở mẫu Hiệp định tương trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Tổ chức Hải quan thế giới khuyến nghị các cơ quan hải quan thành viên, trong đó đưa ra các phạm vi hỗ trợ và cách thức thực hiện các yêu cầu hỗ trợ giữa cơ quan hải quan hai nước dưới dạng trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan hải quan. Việc ký và thực hiện Hiệp định với các hoạt động hợp tác thực chất sẽ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập giữa hai nước.

 

Mặt khác, cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và kịp thời được thiết lập khi Hiệp định có hiệu lực sẽ góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hải quan, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa, góp phần thu đúng thu đủ các khoản thu cho ngân sách, qua đó tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn cho hoạt động thương mại đầu tư kinh doanh giữa hai nước, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước. Ngay sau khi Hiệp định được ký, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực./.