Bảng niêm yết ủy thác tư pháp dân sự số 13 năm 2019

Theo đề nghị của Tòa án trong nước, ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã Niêm yết và gửi hồ sơ ủy thác tới các đương sự có tên theo Danh sách trong Bản Niêm yết số 13/2019. Đề nghị các ông/bà liên quan liên hệ theo số điện thoại 2028610737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng trong ngày làm việc để biết thêm thông tin chi tiết.

1. LÊ THỊ BẠCH TUYẾT (BẠCH TUYẾT TRỊNH), Địa chỉ: 7601 GUTHRIE AVE CLEVELAND, OHIO 44102, vụ án: Tranh chấp thừa kế, Nguyên đơn: Lê Thị Ngọc Ánh
2. TRẦN THỊ HUỆ, Địa chỉ: 2539 PATRA DR ELSOBRANTE CA 94803, vụ án: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, Nguyên đơn: Trần Thị Quê
3. MAI HỮU TÀI, Địa chỉ: 503 ASHBOURNE RD CHELTENHAM PA 19012, vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, Nguyên đơn: Ngân hàng TNCP Kỹ Thương Việt Nam
4. LÊ ĐỨC, Địa chỉ: 8441 TAMARINO WAY ORLANDO, FLORIDA 32810, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Hoàng Hồng Hạnh
5. SLU KIM XUÂN, Địa chỉ: 8135 WAGON WHEET, CT ROSEMEAD, CA 91770, vụ án: Kiện xin ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Thu Vân
6. NGUYEN, CHELSEA GIANG, Địa chỉ: 1238 W CAMERON AVE WEST CONINA, CA 91790, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Xuân Thủ
7. PHẠM JOHNNY, Địa chỉ: 6533 THUNDERBIRD DR NASHVILLE, TN 37209, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Ngô Thị Ngọc Trâm
8. VÕ VĂN SÁCH, Địa chỉ: 43057 PERCY AVE CINCINNATI, OH 45211, vụ án: Tranh chấp tài sản thừa kế, Nguyên đơn: Võ Thị Sạ
9. NGUYỄN THANH VICTORIA, Địa chỉ: 53 LINDEN - ST3 DOCHESTER, MA 02122, vụ án: Đòi tài sản, Nguyên đơn: Nguyễn Thanh Victoria
10. THORPE CAREY WAYNE (CAREY WAYNE THORPE), Địa chỉ: 1515 EDENWOOD DR BEAVERCREEK OH 45434, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Bích Chi
11. MÃ KIM LINH, Địa chỉ: 5603 FRANCONIA ROAD ALEXANDRIA, VA 22310, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Lám Chí Huy
12. PHẠM THỊ NGUYỆT THU, Địa chỉ: 3988 43RD TER N ST PETERGBURGH FL 33714, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Văn Ba
13. PHẠM VĂN ĐẦY, Địa chỉ: 53 MERIDIAN ST, # 152 E BOSTON, MA 02128, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Bích Sơn
14. TRINH HIEP M (TRỊNH MINH HIỆP), Địa chỉ: 301 E COOPER ST WARRENSBURG MO 64093, vụ án: Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn: Hồ Thị Thanh Truyền
15. PHAN SAU VAN (PHAN VĂN SÁU), Địa chỉ: 230 E LYNH CREEK RD ARLINGTON TX 76002, vụ án: Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Lệ Liễu
16. NGUYEN MIKE HOANG (NGUYEN HOANG MIKE), Địa chỉ: 10531 JENNRICH AVE GARDEN GROVE 92843, vụ án: Tranh châp ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Long Phụng
17. LÊ PHUC HƯNG (LE HUNG PHUC), Địa chỉ: 273 N KING RD SAN JOSE CA 95116, vụ án: Ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thùy Ngọc Hiếu
18. ĐẶNG HỒNG XA, Địa chỉ: 298 SHERBURNES AVE ST PAUL MN 55103, vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, Nguyên đơn: Ngân hàng NN và PTNT
19. PHÙNG VĂN HÙNG, Địa chỉ: 285 SW 152ND AVE, LOT 245 HOMESTEAD, FL 33033, vụ án: Xin ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Yến Vi