Bảng niêm yết ủy thác tư pháp dân sự số 11 năm 2019

Theo đề nghị của Tòa án trong nước, ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã Niêm yết và gửi hồ sơ ủy thác tới các đương sự có tên theo Danh sách trong Bản Niêm yết số 11/2019. Đề nghị các ông/bà liên quan liên hệ theo số điện thoại 2028610737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng trong ngày làm việc để biết thêm thông tin chi tiết.

 

1. NGUYEN PHUOC HUU (NGUYỄN PHƯỚC HỮU), Địa chỉ: 10294JAMAICALANEMANASSASVA20109, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Ôn Thị Thúy Giang

 

2. NGUYỄN VĂN THANH (THANH VAN NGUYEN), Địa chỉ: 602EDWARDSTABBEVILLE LOUISIANA70510, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Lâm Thị Thu Hương

 

3. DOAN HOANG H, Địa chỉ: 110AARONPL#123 LYNCHBURGVA24502, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Đặng Thị Thu Hạnh

 

4. NGUYỄN QUANG THANH (NGUYEN QUANG THANH), Địa chỉ: 669HIGHLANDAVE GAINESVILLE,GA30501, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn:Trần Thị Tuyết

 

5. SONG, ĐẠT QUANG (SONG, DAT QUANG), Địa chỉ: 3721SE136THAVE PORTLANDOR97236, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn:Kiều Thị Tường Vi

 

6. NGUYEN DINH JOHN, Địa chỉ: 12752HAZELAVE GARDENGROVE,CA92841, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn:Nguyễn Thị Hải Yến

 

7. RASH RAY DONALD, Địa chỉ: 12691WILLOWOODAVE GARDENGROVE, CA92840, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Huỳnh Thị Tuyết Trinh

 

8. TRẦN THỊ THU VÂN, Địa chỉ: 3210SOUTHNYCKETER FREEMONT CA94536, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Huỳnh Văn Phát

 

9. PHAM THAI DUC, Địa chỉ: 1041265THAVE SEATTLE,WA98178, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Nguyễn Châu Minh Thùy

 

10. NGUYỄN PHƯỚC HẢI (PHILLIP NGUYEN), Địa chỉ: 4401PARKAVEAPT#D LEMESACA91941, Vụ án:Tranh chấp về thừa kế tài sản, Nguyên đơn:Nguyễn Thị Túy Nguyệt

 

11. LÊ THỊ TRÚC CHI, Địa chỉ: 8122SHARPCRESTLANE HOUSTON,TX77036, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn:Trần Minh Hoàng

 

12. VO NGOI V, Địa chỉ: 766SCARTERDR JONESBORO,GA30236, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn:Võ Thị Thanh

 

13. LUONG MINH TOAN, Địa chỉ: 4900VINDALEDR VIRGINIABEACH,VA23462, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn: Huỳnh Trương Phương Anh

 

14. BÙI VĂN VIỆT, Địa chỉ: 602747THAVES SEATTLE,WA98118, Vụ án:Tranh chấp tài sản chung sau ly hôn, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Thúy Lan

 

15. NGUYỄN DUY BÌNH, Địa chỉ: 12000 WATERSIDE VIEW RESTON, VA 20194, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng, Nguyên đơn:Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

 

16. ĐỖ THỊ THU THỦY, Địa chỉ: 600 NE 101ST AVE, APT 62E PORTLAND OR 97220, Vụ án:Tranh chấp thừa kế, Nguyên đơn: Đỗ Ngọc Sơn

 

17. ĐỖ THỊ THANH MINH, Địa chỉ: 822 SE 128TH AVE PORTLAND, OR 97233, Vụ án:Tranh chấp thừa kế, Nguyên đơn: Đỗ Ngọc Sơn

 

18. ĐỖ ĐỨC TIẾN, Địa chỉ: 8115 NE COUCH ST PORTLAND OR 97213, Vụ án:Tranh chấp thừa kế, Nguyên đơn:  Đỗ Ngọc Sơn

 

19. NGUYỄN THỊ KIM HẰNG, Địa chỉ: 6545 CATHY DR WARAUGA, TX 76148, Vụ án:Tranh chấp chia tài sản chung, Nguyên đơn: Nguyễn Thị Kim Anh

 

20. NGUYỄN THÀNH QUYÊN, Địa chỉ: 6309 HEDGEROW DR WEST CHESTER, OH 45096, Vụ án:Tranh chấp thừa kế, Nguyên đơn: Đỗ Ngọc Sơn

 

21. KIET MINH LY (LY KIET MINH), Địa chỉ: 4946 ORCHID STAR SAN ANTONIO, TX 78218, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn: Vũ Thị Hồng Điệp

(Diep Hong Vu)

 

22. HUỲNH THỊ XUYẾN, Địa chỉ: 1714 INDIAN SCHOOL GARLAND, TX 75044-0000, Vụ án:Tranh chấp ly hôn, Nguyên đơn: Lê Văn Phước

 

23. NGUYỄN VĂN NGỌC, Địa chỉ: 500 ADIRODA PL SE ALBUQUERQUE, NM 87123, Vụ án:Ly hôn, Nguyên đơn: Đặng Thị Xuân Hòa

 

24. CHÂU VĂN ĐƯỢC, LÊ THỊ LIÊN, Địa chỉ: 2120 WELLINGTON DR MILITAS, CA 95035, Thi hành án