Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết 04 vụ án sau:

 

1. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh 1998 và bị đơn ông Shane Michael Custer, sinh 1997; địa chỉ: 750D Dana Ave APt 1 Mesa, AZ 852-1073.

 

2. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Trần Hạ Uyên, sinh 1981 và bị đơn ông Nguyen Anh Thi, sinh 1981; địa chỉ: 21 St CTC Mail Box #57 Box 339539 Fort Lewis WA 98433.

 

3. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn ông Lê Quang Hòa, sinh năm 1968 và bị đơn bà Trác Lệ Dung (Mimi Trac) sinh 1966, địa chỉ: 9892 Harriet Ln Anaheim CA 92804.

 

4. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim Đại, sinh 1983 và bị đơn ông Ton Nhut Bao That, sinh 1974, địa chỉ: 1101 S Hidalgo Ave, Alhambra CA 91801.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan trên liên hệ ngay theo số điện thoại 202 861 0737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.