Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết các vụ án sau:

 

1. Vụ án "Tranh chấp thừa kế" giữa nguyên đơn bà Huỳnh Thị Mỵ Châu (Cathy Huynh) và bị đơn bà Huỳnh Thị Yến Thuyết, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 1) Ông Huynh An Ngoc (Huỳnh Ngọc Ân); sinh năm 1942; địa chỉ: 6514 Silver Ctescent Houston TX 77064 và 2). ông Huynh Thomas (Huỳnh Văn Thọ); sinh năm 1956; địa chỉ 15714 Avis Ave Lawndale CA 90260.

 

2. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn ông Trần Hoàng Dũng, sinh năm 1950 và bị đơn bà Trần Thị Phí (Tran Phi T), sinh năm 1955; địa chỉ 4502 Silhavy Road Valparaiso IN 46383.

 

3. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: bà Bùi Thúy Hiền, sinh năm 1979 và bị đơn ông: Tang Davis (Davis Tang), sinh năm 1969; địa chỉ: 1357 Fred Jackson Way, Richmond, CA 94801.

 

4. Vụ án"Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1964 và bị đơn: ông Trần Quang Khánh (Trân Khanh Quang) sinh năm 1954; địa chỉ: 28533N Avocado Pl Santa Clarita CA 91390.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan nói trên liên hệ ngay theo số điện thoại 202 861 0737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.