Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết 07 vụ án sau:

 

1. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1990 và bị đơn ông Phan Trọng Vĩnh, sinh năm 1979, địa chỉ: 1111 Dabney Dr. Henderson, NC 27536.

 

2. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Lê Thị Ngọc Bích, sinh 1967 và bị đơn ông Hồ Quốc Hùng, sinh 20/11/1964, địa chỉ: 9226 Main St Houma LA 70363.

 

3. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn ông Trịnh Xuân Trác, sinh 1949 và bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh 02/12/1954, địa chỉ: 550 Thomas Ave Saint Paul MN 55103.

 

4. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Võ Thị Thùy Vân, sinh năm 1975 và bị đơn ông Tam Ngoc Le (Le Ngoc Tam), sinh 1972, địa chỉ: 2400 Maywood St Greensboro, North Carolina 27403.

 

5. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Lê Thị Phương Thanh, sinh 1977 và bị đơn ông Nguyen Randall (Randall Nguyen), sinh năm 1971, địa chỉ 4423 N Peoria Ave, Tulsa, Oklahoma 74106.

 

6. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Ngọc Trúc, sinh 1985 và bị đơn ông Truong Tai Ung (Tai Ung Truong), sinh 1975, nơi cư trú cuối cùng: 1502 Jackson Street, Apt 205 Oakland CA 94612.

 

7. Vụ án "Ly hôn" giữa bà Dương Thị Thúy Hoa, sinh 1974 và bị đơn ông James Frank Koss, sinh 1964, địa chỉ: 1320 Yaqui Dr, Florissant MO 63031.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ ngay số điện thoại 202 861 4303 máy lả 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.