Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa

 

TAND tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án "Tranh chấp di sản thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn: ông Phan Tiên Tài; địa chỉ: Lô 15, ô 2, Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang và bị đơn: bà Nguyễn Thị Chạy; địa chỉ: 606 Westover Dr highpoint, NC  27265. Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan: bà Trần Thị Nguyên Thu, ông Trần Sỹ Nguyên, ông Trần Nguyên Huy, bà Trần Thị Nguyên Huy Hoàng; địa chỉ: số 606 Westover Dr, Highpoint, NC 27265; bà Phan Thị Nữ, ông Phan Tiên Phước; địa chỉ 3833 Eve Rosemeaca CA 91770.

 

Đề nghị các ông/bà có tên trên liên hệ theo số điện thoại 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết.