Thông báo của TAND thành phố Đà Nẵng

 

TAND thành phố Đà Nẵng đang giải quyết vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy phần chỉnh lý biến động sang tên đổi chủ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và bị đơn: Công ty TNHH Đại Phúc. Trong vụ án, ông Mai Hữu Tài, sinh 17/7/1961; địa chỉ: 503 Ashbourne Rd Cheltenham, PA 1902 là người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

 

Đề nghị ông Mai Hữu Tài liên hệ theo số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.