Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết 02 vụ án "Tranh chấp ly hôn" sau:

 

1. Giữa nguyên đơn: bà Đinh Thị Phương Thảo, sinh năm 1967 và bị đơn: ông Pham Ky Ngoc sinh năm 1949; địa chỉ 14581 Wilson St Midway City CA 92655.

 

2. Giữa nguyên đơn: bà Âu Bảo Thủy, sinh năm 1979 và bị đơn: ông Nguyen Ngoc Khanh, sinh năm 1974; địa chỉ: 3328 Woodburn Village Dr, #22 Annandale VA 22003.

 

Đề nghị các ông/bà liên quan liên hệ số điện thoại 2028614303 máy lẻ 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, tư hàng tuần.