Thông báo của TAND thành phố Đà Nẵng

 

 

TAND thành phố Đà Nẵng đang giải quyết vụ án "Tranh chấp đòi lại tài sản" giữa nguyên đơn: bà Tôn Nữ Tuyết Mai, sinh năm 1959, ông Tôn Thất Hiệp Quyền, sinh năm 1960, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn - ông Tôn Thất Hiệp Quyền và bị đơn: ông Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1952, ông Nguyễn Văn Tùy, bà Nguyễn Thị Lài, bà Hoàng Thị Như Ý. Trong số 15 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1946; địa chỉ 3552, Tanngan DP gan gon CĐ 95121 (địa chỉ được cung cấp không ).

 

Đề nghị bà Nguyễn Thị Hà liên hệ theo số điện thoại 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.