Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết các vụ án:

 

1. Vụ án  "Tranh chấp ly hôn"  giữa nguyên đơn: bà Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh năm 1980 và bị đơn: ông Vo Huy Tuan; sinh năm 1976; địa chỉ: 1641 Nille Dr, Apt 1361 Christi TX 78412.

 

2.Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn: bà Bành Thị Kim Tuyến, sinh năm 1984 và bị đơn: ông Nguyen, Phuong Van (Nguyễn Văn Phương) sinh năm 1978; địa chỉ: 7851 Barington Trl Joneboro GA 30236.

 

3. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: bà nguyễn Thị Châu Bích Ngân, sinh năm 1990 và bị đơn: ông Nguyen Thai Huy, sinh năm 1989; địa chỉ 1406 N Hastings St, Santa Ana CA 92703.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ theo số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.