Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa

 

TAND tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án "Yêu cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất" giữa nguyên đơn: ông Võ Tường Cẩn; địa chỉ: Số 20 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và bị đơn: bà Đặng Thị Xuân Mai; địa chỉ số 24 đường Đào Duy Từ, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là: 1) Ông Đặng Hữu Thịnh (Dang Thinh Huu); địa chỉ: 5118 Kings Crossing, N Brooklynn Park MN 55443; 2) Bà Đặng Thị Hảo (Dang Hao Thi); địa chỉ: 10363 Karton CT NE Albertville, MN 55443.

Đề nghị ông/bà có liên quan liên hệ số điện thoại: 202 861 4303, máy lẻ 113 các sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.