Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 26 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phồ Hồ Chí Minh đang giải quyết các vụ án ly hôn sau:

 

1. Nguyên đơn ông Nguyễn Trung Hà, sinh năm 1953 và bị đơn bà Nguyen Tan Thanh, sinh năm 1980, nơi cư trú cuối cùng tại: 388 Caribe Way, San Jose CA 95133.

 

2. Nguyên đơn bà Võ Thị Thùy Vân, sinh năm 1975 và bị đơn ông Tam Ngoc Le ( Le Ngoc Tam) sinh năm 1972, nơi cư trú cuối cùng tại: 2400 Maywood St Greensboro, North Carolina 27403.

 

3. Nguyên đơn bà Lê Thị Phương Thanh, sinh năm 1977 và bị đơn ông Nguyen Randall (Randall Nguyen), sinh năm 1971, địa chỉ: 4423 N Peoria Ave, Tulsa Oklahoma 74106.

 

4. Nguyên đơn bà Nguyễn Ngọc Trúc, sinh 1985 và bị đơn ông Truong Tai Ung (Tai Ung Truong) sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng: 1502 Jackson Street Apt 205 Oakland CA 94612.

 

5. Nguyên đơn bà Dương Thị Thúy Hoa, sinh năm 1974 và bị đơn ông James Frank Koss, sinh năm 1964, địa chỉ 1320 Yaqui Dr, Florissant, MO 63031.

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 các sáng thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.