Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn: ông Lê Văn Hưng, sinh 1964 và bị đơn: bà Lê Thị Đào, sinh năm 1967, địa chỉ: 366 N summit Ave, # 002 Gaither Burg MD 20877. 

 

Thời gian Tòa án mở phiên họp hòa giải: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018. Thời gian Tòa án mở phiên tòa công khai lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2019 và mở lại công khai lầnthứ hai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2019.

 

Đề nghị liên hệ số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 các sáng thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.