Ông Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư BCH TƯ khoá X

images961629_nongducmanh.jpgTại phiên bế mạc sáng ngày 25-4, Đại hội lần thứ X của Đảng đã chính thức công bố kết quả bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ Ban Kiểm tra trung ương Đảng. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X.

Sau tám ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội X của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sáng ngày 25- 4, Đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường Ba Đình. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tham dự phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Mở đầu, ông Đinh Thế Huynh, thay mặt Đoàn Thư ký, báo cáo kết quả lấy ý kiến của đại biểu về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội X. Về một số nội dung trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế- xã hội, Báo cáo Xây dựng Đảng, qua tổng hợp ý kiến, nhìn chung đại biểu Đại hội nhất trí cao với các vấn đề được dự thảo trong văn kiện như: Về chủ đề Đại hội X; về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; về đánh giá 20 năm đổi mới; về các thành phần kinh tế; về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân. Riêng về mức tăng trưởng kinh tế, Đại hội nhất trí phương án 1: “Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 7,5% - 8%/ năm, phấn đấu đạt trên 8%/năm”. Về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, nhìn chung Đại hội nhất trí cao với bản dự thảo, có một số điểm đại biểu góp ý bổ sung, sửa đổi và tập trung lựa chọn một trong các phương án nêu trong dự thảo, đã được Đại hội tiếp thu.

Ông Nguyễn Văn Yểu, Trưởng ban Kiểm phiếu Đại hội công bố danh sách BCH T.Ư khóa X gồm 160 đồng chí Ủy viên chính thức và 21 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Ông Trương Tấn Sang báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư khóa X (chiều 24- 4), bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm tám đồng chí và Ủy ban Kiểm tra T.Ư gồm 14 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Chi làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Các đại biểu nhiệt liệt chào mừng BCH T.Ư khóa X ra mắt Đại hội, nhận trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 2006- 2010, nguyện “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.
Tiếp đó, ông Lê Hữu Nghĩa, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn thư ký, ông Phạm Quang Nghị đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư của Đảng, đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Diễn văn nêu rõ: “Sau những ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra”. Hội trường vang dậy tiếng vỗ tay khi Tổng Bí thư tuyên bố: “Chúng ta vui mừng báo cáo trước toàn Đảng, toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp”.

Kết thúc diễn văn, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả của Đại hội và kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006- 2010”.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tiểu sử tóm tắt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

Tóm tắt quá trình công tác

1958 -1961: Học viên Trường trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội.

1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963.

1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô.

1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái.

1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

1976-1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm nghiệp rồi Trưởng ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

1980-1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bấc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

1984-10-1986: Phó bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

11-1986-2-1989: Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái.

12-1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nan khóa VI.

3-1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

8-1989: Trưởng ban Dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

11-1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

6-1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

9-1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX.

6-1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

9-1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X.

1-1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

4-2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4-2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

*Danh sách Bộ Chính trị Khoá X gồm 14 đồng chí

1. Nông Đức Mạnh

2. Lê Hồng Anh

3. Nguyễn Tấn Dũng

4. Nguyễn Minh Triết

5. Trương Tấn Sang

6. Nguyễn Phú Trọng

7. Phạm Gia Khiêm   

8. Phùng Quang Thanh      

9. Trương Vĩnh Trọng     

10.  Lê Thanh Hải              

11.  Nguyễn Sinh Hùng      

12. Nguyễn Văn Chi           

13. Hồ Đức Việt                 

14.  Phạm Quang Nghị

* Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X gồm 8 đồng chí:

1 . Nông Đức Mạnh

2. Trương Tấn Sang

3. Trương Vĩnh Trọng

4.  Nguyễn Văn Chi

5. Phạm Quang Nghị

6.  Lê Văn Dũng           

7. Tòng Thị Phóng

8. Tô Huy Rứa

*Danh sách Ủy Ban Kiểm tra Trung ương khoá X gồm 14 đồng chí:

1- Nguyễn Văn Chi : Chủ nhiệm
2- Nguyễn Thị Doan
3- Trần Văn Truyền
4- Phạm Thị Hải Chuyền
5- Trần Hoà
6- Phạm Chí Hoà
7- Phạm Thị Hoè
8- Lê Hồng Liên
9- Lê Văn Giảng
10- Nguyễn Văn Đảm
11- Sa Như Hoà
12- Nguyễn Minh Quang
13- Bùi Văn Thể
14- Tô Quang Thu

Nguồn: TTXVN, Nhan Dan, VNN.

Ảnh: Phạm Tuấn - VNN