Quan điểm của Việt Nam về hoạt động của Hội đồng Bảo an LHQ


Tại buổi thảo luận đề mục 11 "báo cáo của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc" trong thời gian từ ngày 16/6/1999 đến 15/6/2000 của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 55 Đại sứ Nguyễn Thành Châu, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có bài phát biểu.

Ông nhấn mạnh những diễn biến tích cực trong hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong thời gian trên và cho rằng việc các nước thành viên không thường trực tham gia các vấn đề quan trọng của Hội đồng là nhân tố thiết yếu cho thắng lợi của các hoạt động của Hội đồng và là một diễn biến đáng hoan nghênh.

Đề cập đến điều gọi là "sự can thiệp nhân đạo", ông nói : Việt Nam muốn lưuu ý rằng điều này đã gây ra nhiều vấn đề tế nhị và gây tranh cãi, trong đó bao gồm cả nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc về chủ quyền nhà nước. Hội đồng không nên tìm cách mở rộng phạm vi của mình vượt ra khỏi quy định của Hiến chương Liên hợp quốc; bởi vì việc này sẽ hạ thấp vai trò của các cơ quan có thẩm quyền khác của Liên hợp quốc, đặc biệt là Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Về cơ chế ra quyết định của Hội đồng, Việt Nam đặc biệt lo ngại trước thực tế là một số nước vẫn đe dọa sử dụng quyền phủ quyết và điều này làm cho công việc của Hội đồng kém hiệu quả. Đại diện Việt Nam kêu gọi Hội đồng khẩn cấp xem xét lại các chế độ trừng phạt theo quyền hạn của Hội đồng và chỉ rõ rằng các biện pháp trừng phạt chỉ là cách lựa chọn cuối cùng. Quy mô và thời gian của lệnh trừng phạt phải được xác định rõ ràng và cần phải hết sức thận trọng khi áp dụng chúng. Điều quan trọng nhất là không bao giờ sử dụng chúng một cách vô thời hạn. Các thành viên trong Hội đồng nên khẩn cấp xem xét lại và hủy bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt áp dụng với Iraq do những tác động xấu của chúng đối với nhân dân Iraq.