Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã đạt đủ các tiêu chuẩn thanh toán bại liệt (TTBL) của Tổ chức Y tế thế giới. Tính từ tháng 2-1997 đến cuối tháng 7-2000, không còn có trường hợp bại liệt do vi rút polio hoang dại. Hoạt động tiêm chủng đợc tiến hành thường xuyên và chiến dịch đạt hơn 95%. 92,8% cơ sở xét nghiệm ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc được kiểm tra không còn giữ vật liệu chứa nguồn vi rút polio hoang dại.

Chiến lược của Bộ Y tế là bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt cho đến khi toàn thế giới thanh toán xong. Vào tháng 11 và 12-2000, ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung tại tất cả các huyện biên giới; sẵn sàng đối phó với sự xâm nhập của nguồn bệnh từ các nước còn lưu hành, chuẩn bị có đủ cơ số vacxin để cho trẻ dưới 5 tuổi uống khẩn cấp khi có bại liệt xâm nhập.