Những điển hình xuất sắc trong đồng bào Công giáo


(Ttxvn 26/10/2000)

Ngày 25/10/2000, tại Hà Nội, ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo với sự tham dự của 95 đại biểu là linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trong cả nước.

Uy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam đã nêu bật
phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo những năm qua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực xã hội; xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình người Công giáo lao động giỏi, tích cực tham gia công tác giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo,
đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội... Trong phong trào thi đua" Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo" có nhiều khu dân cư đạt xuất sắc, hàng trăm khu dân cư của đồng bào Công giáo được công nhận là khu dân cư văn hóa. Các phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo thực sự mang lại hiệu qủa thiết thực, nâng cao thêm nhận thức và trách nhiệm của người Công giáo, góp phần thực hiện đường hướng của Giáo hội Việt Nam: "sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung
ương biểu dương những thành tích tốt đẹp mà đồng bào Công giáo Việt Nam đã tích cực đóng góp trong công cuộc đấu tranh giành độc lập-tự do cho Tổ quốc những năm trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Phó Chủ tịch mong rằng với tấm lòng "kính Chúa, yêu nước", thực hiện " Sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào Công giáo Việt Nam cùng đồng bào cả nước, đồng tâm hiệp lực đoàn kết một lòng, vững tin đưa đất nước bước vào thế kỷ mới.

Uy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng 96 Bằng khen cho 8 tập thể và 88 cá nhân tiêu biểu.