Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tiếp các đại biểu Công giáo


Hà Nội (Ttxvn 26/10/2000)

Chiều 25/10, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị toàn
quốc lần thứ nhất biểu dương những điển hình xuất sắc trong đồng bào Công giáo.

Thay mặt 95 đại biểu tiên tiến xuất sắc của Công giáo Việt Nam về dự Hội nghị lần này, Linh mục Giu-se Vương Đình ái đã phat bieu về những thành tích của Phong trào thi đua Công giáo yêu nước. Những đại biểu về dự Đại hội lần này là những người đã lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua "tốt đời đẹp đạo" của người Công giáo Việt Nam, nêu gương trong phong trào từ thiện, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

Linh mục bày tỏ nguyện vọng của người Công giáo Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp để phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam ngày càng phát triển.

Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định dân tộc Việt Nam có chung một cội nguồn. Dù theo tôn giáo nào, Lương hay Giáo, tất cả mọi người đều là thành viên của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Dù có hay không có tín ngưỡng, nhưng người Việt Nam luôn phát huy được ý chí và tinh thần yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những dong gop do.