Cuốn sách giới thiệu tình trạng 111 loài thú quí hiếmCuốn sách dày 250 trang, giới thiệu tình trạng hiện nay của loài, tranh vẽ một màu, tên bằng tiếng Việt, tên khoa hoc và tên bằng tiếng Anh, đặc điểm sinh thái cơ bản và vùng phân bố của 111 loài thú quí hiếm, đồng thời hướng dẫn xác định một số loài thông qua các dấu vết của chúng.

Hầu hết những loài được giới thiệu trong sách này có mặt tại Việt Nam.

Khu vực bốn nước Việt Nam , Lào , Campuchia và Thái Lan là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Nằm giữa ba vùng địa lý động vật là vùng Trung Quốc- Hymalaya ( Sino-himalaya), vùng Đông Dương ( Indo-chinese) và vùng Sundaic, ở đây có rất nhiều loài thú và một số loài chỉ có duy nhất ở khu vực này. Nhiều loài động vật quí hiếm sinh sống ở khu vực này , ví dụ như Tê giác một sừng và một số loài thú mới được phát hiện ở Việt Nam như Sao La, Mang lớn, Mang
Trường Sơn và Thỏ vằn.